VIRTUAL - Carry On VIRTUALLY Up the Towpath

First Name Surname Bib# Time Distance Pace
First Name Surname Bib# Time Distance Pace
Julie Tebb V 02:39:45 13.1 00:12:11
Svein-Erik Bakke V 01:34:28 13.1 00:07:12
Arran Wyeth V 01:52:01 13.1 00:08:33
Brian Mills V 02:51:51 13.1 00:13:07
Katja Waldorf V 02:18:56 13.1 00:10:36
Luzviminda Villamil V 04:28:46 13.1 00:20:30
Ray Gurvitz V 02:00:12 13.1 00:09:10
First Name Surname Bib# Time Distance Pace
Annabel Crichton V 00:40:24 3.1 00:13:01
Amy Robson V 01:03:12 6.2 00:10:10
Jennifer Portch V 01:45:06 6.1 00:17:20
Steve Ryatt V 02:05:09 10.6 00:11:50
Marit Mathisen V 00:49:50 4 00:12:31
Patricia Clatworthy V 02:11:59 5 00:26:17
Lori Bennett-Horsfall V 01:48:37 6.2 00:17:39
Rik Vercoe V 00:21:59 3.1 00:07:02