VIRTUAL - Christmas Advent VULTRA 2022

First Name Surname Bib# Time Distance Pace
Kieran Hughes V 025:57:52 105.02 00:14:50
Michaela Sanders V 05:42:52 26.23 00:13:04
Steve Ryatt V 018:36:26 78.6 00:14:12
First Name Surname Bib# Time Distance Pace
Ashley Bradbury V 08:49:04 66.05 00:08:00
Cathy Holroyd V 06:05:24 26.56 00:13:45
Heather Clanfield V 06:04:45 26.6 00:13:42
Jenny Ward V 02:21:37 13.28 00:10:39
Ray Gurvitz V 02:07:13 13.4 00:09:29
Steve Ryatt V 08:59:11 39.3 00:13:43
First Name Surname Bib# Time Distance Pace
Simon Clayton V 024:13:08 125.9 00:11:32
Cathy Holroyd V 011:16:00 45.7 00:14:46
Janet Lindley V 013:05:54 37.8 00:20:47
Greg Bisset V 042:11:33 181 00:13:58
Jamie Smithers V 06:40:36 27.7 00:14:27
Suzanne Harvey V 05:14:52 18.1 00:17:20
Heather Ford V 01:29:48 8.5 00:10:30
Kieran Hughes V 093:39:19 373.9 00:15:01
Tamara Savage V 032:40:52 117 00:16:45
Debbie Kitney V 015:37:14 41.9 00:22:22
Michaela Sanders V 030:08:57 144.2 00:12:32
Ashley Bradbury V 022:52:48 165.1 00:08:18
Joe Mendes V 025:50:38 81.4 00:19:02
Kate Macfarlane V 012:03:21 53.6 00:13:29
Michael Parkes V 01:13:32 10 00:07:20
Tracy Challis V 09:54:00 60.2 00:09:52
Rik Vercoe V 02:28:19 7.4 00:19:57
Hayley Brewis V 024:47:58 121 00:12:17
Steve Ryatt V 027:35:37 117.9 00:14:02
Jo Woods V 03:08:00 16.3 00:11:34
Ray Gurvitz V 015:20:11 96.9 00:09:29
Michele Wheldon V 013:26:02 45.3 00:17:47
Patricia Clatworthy V 020:56:32 42 00:29:54
Karen Russell V 037:03:50 114.6 00:19:24
Zoe Brooke V 03:36:17 20.3 00:10:39
Heather Clanfield V 014:39:36 59.7 00:14:44
Camille Lobjoit V 04:03:01 22.9 00:10:37
Umar Farooq V 012:51:49 81.8 00:09:26
Ewan MacGillivray V 07:58:53 38.8 00:12:20
Richard Windebank V 010:03:45 32.6 00:18:31
Paula Heyes V 02:25:52 12.1 00:12:05
Jenny Ward V 013:30:19 75.4 00:10:44
Gavin Meakings V 062:20:06 293.6 00:12:44