VIRTUAL - P12 - The Longest Day 2021

First Name Surname Bib# Time Distance Pace
Teresa Taaffe V 05:38:56 26.27 00:12:54
Stephanie Attenborough V 07:34:44 26.22 00:17:20
Jennie Collison V 03:56:35 26.29 00:08:59
First Name Surname Bib# Time Distance Pace
Zoe Brown V 02:29:57 13.19 00:11:22
Sue Parker V 02:55:19 13.1 00:13:22
Ellie Drake V 03:03:31 13.16 00:13:56
Vicky Lawson V 05:22:16 13.3 00:24:13
Nicola King V 03:26:21 13.1 00:15:45
Tracy Heady V 02:52:37 13.27 00:13:00
First Name Surname Bib# Time Distance Pace
Julia Denniss V 02:24:32 12.6 00:11:27
Sylvia Houghton V 03:55:12 18.2 00:12:55
Kamilla Thoresen V 02:35:50 16.2 00:09:36
Andrew Hammocks V 01:14:39 12.1 00:06:10
David Totterdell V 012:00:00 50 00:14:24
Sanjay Mandla V 02:51:14 13.8 00:12:25
Katie Webb V 01:55:13 12.1 00:09:30
Patricia Clatworthy V 05:04:19 12.8 00:23:40
Joanne Oneill V 02:05:32 12 00:10:27
Eszter Schmidt-Hantos V 02:55:47 14.7 00:11:56
Mark Bradshaw V 03:22:23 14.8 00:13:42
Dawn Hopkins V 02:45:32 15.7 00:10:31
Rob Denniss V 02:23:13 12.4 00:11:31
Caroline Gardner V 04:52:56 24 00:12:12
Samantha Baker V 02:47:27 13.7 00:12:11
Natasha Wilson V 05:07:55 22.6 00:13:36
Catherine Chalmers V 03:37:05 13.5 00:16:05
Ian Fryer V 02:42:26 12.7 00:12:44
Andrew Sharp V 02:13:02 14.2 00:09:24
George Kavourinos V 02:38:22 16.7 00:09:28
Niamh Conroy V 06:39:00 38 00:10:30
Hannah Ling V 05:07:55 22.6 00:13:36
Luci Oxenbridge V 02:35:00 13.6 00:11:26
Jo Sharp V 02:06:06 13.8 00:09:07
Kirsten Widdowson V 01:48:11 12 00:09:00
Grant Widdowson V 01:47:32 12 00:08:57
Mandy Richardson V 02:29:16 12.1 00:12:22
Natalie Andrews V 01:57:03 14.1 00:08:19
Shaz Sharples V 02:19:34 13.5 00:10:18
Nick Withey V 04:06:00 20.2 00:12:09
Estelle Allen V 02:06:00 12 00:10:30
Matthew Grover V 01:55:05 12 00:09:35
Sam Saunderson V 05:12:39 18.5 00:16:54
Craig Bill V 03:35:08 24.3 00:08:50
Janet Gethin V 08:16:30 33.2 00:14:56
Simon Bunday V 02:17:20 13.5 00:10:10
Stephen Morris V 02:08:51 12.3 00:10:29
Paul Denham V 04:43:58 30 00:09:27
Neil Mackrell V 02:26:20 13 00:11:15
Ben Mackrell V 02:26:20 13 00:11:15
Leo Mackrell V 02:26:20 13 00:11:15
Ethan Wilson V 02:26:20 13 00:11:15
Nicole Soave V 02:13:00 13 00:10:13
Richard Keatley V 03:12:36 16.5 00:11:40
Emma Coop V 01:53:39 12.6 00:09:00
Tracey Harvey V 03:57:03 13.8 00:17:14
Judy Scrine V 013:07:45 50 00:15:45
Cheryl Wainwright V 03:33:50 15.4 00:13:53
Maria Sunderland V 04:44:24 13.5 00:21:02
Deborah Blakemore V 04:44:24 13.5 00:21:04
Judith Ritchie V 02:09:57 14.5 00:08:56
Ulrike Houston V 02:15:14 15.6 00:08:40
Amanda Coombs V 01:48:08 12 00:09:00
Rik Vercoe V 01:29:36 12 00:07:28
David Powlson V 01:45:51 12 00:08:49
Mario Novosel V 06:03:40 16.2 00:22:25
Natalie Oates V 02:28:47 12 00:12:23
Mike McEvoy V 03:47:45 13.5 00:16:54
Denise Kinsella V 02:04:20 13.5 00:09:12
Henry Killworth V 01:39:03 12 00:08:15