VIRTUAL - Denbies 10

First Name Surname Bib# Time Distance Pace
Martyn Palmer V 04:19:52 26.2 00:09:55
First Name Surname Bib# Time Distance Pace
Bev Leeson V 02:37:51 13.1 00:12:02
Annabel Crichton V 02:37:58 13.1 00:12:03
Ellie Harris V 02:10:44 13.15 00:09:56
First Name Surname Bib# Time Distance Pace
Steve Barker V 02:19:09 10.5 00:13:15
Anna Graham V 01:43:48 10 00:10:22
Robert Streeter V 01:47:16 10.3 00:10:24
Sue Loughran V 03:29:45 10.5 00:19:58
Kirstie Nicholls V 02:07:19 10 00:12:43
David Hamer V 01:37:58 10 00:09:47
Tim Reynolds V 01:22:58 10 00:08:17
Ingrid Dunbar V 01:53:51 10 00:11:23
Darius Writer V 01:44:12 10 00:10:25
Clint Twelftree V 02:11:01 13 00:10:04
Gareth Allen V 01:41:39 10.1 00:10:03
Kirsty Wright V 02:11:00 10 00:13:06
Alfred Ayisi V 02:10:23 10.7 00:12:13
Teresa Taaffe V 02:06:10 10 00:12:37
Carly Mason V 01:46:00 10 00:10:36
Mark Rose V 01:37:17 10 00:09:42
Torquil Landen V 02:11:00 10 00:13:06
Chris Buckland V 01:13:27 10.1 00:07:18
Paul Bliss V 01:47:11 10.1 00:10:36
Vicki Garton V 02:10:46 10 00:13:04
Paul Woodhouse V 02:49:13 10 00:16:55
Donna Greenslade V 03:09:16 10 00:18:55
Jo Stoner V 01:31:35 10 00:09:09
Lisa Smith V 02:47:33 10 00:16:41
David Smith V 01:46:28 10.8 00:09:54
Piers Pavey V 01:29:22 10.2 00:08:48
Matt Round V 01:37:47 10 00:09:46
Fran Afonso V 01:42:35 10 00:10:14
Emma Crayton V 01:53:57 10.4 00:10:59
Alison Joyce V 02:15:00 10 00:13:30
Katie King V 01:37:29 10.2 00:09:33
Phil Sproston V 01:33:42 10.6 00:08:52
Zoe Green V 02:22:25 10 00:14:12
Liana Cripps V 02:16:21 10.3 00:13:12
Shane Cripps V 02:16:00 10.5 00:12:59
Lynne Wheeler V 02:04:52 10 00:12:27
Steve Ryatt V 02:14:59 11.2 00:12:00
Neil Mackrell V 01:24:46 10 00:08:28
Immy Hillyard V 01:56:25 10 00:11:37
Claire Bond V 01:44:10 10.1 00:10:19
Chiara Secchi V 01:45:48 10.5 00:10:05
Rik Vercoe V 01:30:19 10 00:09:01
Amanda Rencontre V 02:05:08 10.1 00:12:20
Sadie Forrest V 01:41:03 10 00:10:06
Carolynn Walker V 03:03:17 10.1 00:18:14
Steven ball V 01:41:15 10 00:10:07
Patricia Clatworthy V 05:12:21 10.3 00:30:28
Scott Hill V 01:27:20 10.1 00:08:39
Brian Martin V 02:09:40 10 00:12:58
Alison Martin V 02:27:35 10 00:14:45
Ross Payne V 04:36:44 12.5 00:22:12
Valerie Owen V 02:23:22 10 00:14:20
Judy Scrine V 00:46:56 2 00:23:28
Sally Slater V 01:35:14 10 00:09:30
Janet Readitt V 01:47:53 10 00:10:47
Luzviminda Villamil V 04:14:40 10.3 00:24:47
Jennifer Portch V 02:28:59 10 00:14:53
DJ De Jesus V 01:36:07 11.4 00:08:27
Mark Shaddock V 01:19:45 10 00:07:58
Liam Flanagan V 01:16:33 10 00:07:39
Dustin Gill V 03:17:03 10.1 00:19:35
Elaine Mason V 02:03:01 10 00:12:18
Paula Lakhani V 02:51:31 10 00:17:08
Ruth Kavanagh V 06:52:46 31.4 00:13:08
Nick Withey V 02:53:12 11.2 00:15:27