VIRTUAL - Key to South America VULTRA

First Name Surname Bib# Time Distance Pace
Ashley Bradbury V 03:38:46 26.22 00:08:20
Ben Lupton V 06:59:02 26.2 00:15:59
Kieran Hughes V 06:53:00 26.2 00:15:45
Steve Ryatt V 028:09:05 104.8 00:16:07
First Name Surname Bib# Time Distance Pace
Ashley Bradbury V 01:42:40 13.19 00:07:47
Ben Lupton V 03:40:44 13.1 00:16:50
Heather Clanfield V 028:27:39 92.5 00:18:27
Michele Wheldon V 01:50:13 13.11 00:08:24
Tim Gray V 08:15:15 26.25 00:18:52
First Name Surname Bib# Time Distance Pace
Heather Clanfield V 032:58:54 110.5 00:17:54
Teresa Taaffe V 031:38:17 104.6 00:18:09
Greg Bisset V 028:16:16 109.9 00:15:25
Ashley Bradbury V 015:02:55 108.6 00:08:18
Annabel Crichton V 031:38:25 117.2 00:16:11
Kieran Hughes V 027:04:17 105.3 00:15:25
Patricia Clatworthy V 053:04:14 104.1 00:30:34
Michele Wheldon V 029:17:11 104.7 00:16:47
Debbie Kitney V 029:07:09 104.5 00:16:43
Paul Swain V 018:15:35 107 00:10:14
Gareth Allen V 023:06:10 111.3 00:12:27
Aileen Barrow V 039:13:24 106.6 00:22:04
Steve Ryatt V 028:09:05 104.8 00:16:07
Tim Gray V 037:35:50 112 00:20:08
Rik Vercoe V 017:57:34 104 00:10:21
Judy Scrine V 030:38:07 118 00:15:34
Ben Lupton V 030:44:02 105.9 00:17:24
Rachel Lockhart V 010:57:46 60.2 00:10:55
Gavin Meakings V 018:09:08 107.6 00:10:07