VIRTUAL - Route 66 VULTRA - Unlimited

First Name Surname Time Bib# Distance
Apryl Hammett 04:28:17 V 26.22
Gary Winstanley 04:10:06 V 26.24
Immy Hillyard 013:22:22 V 52.44
James Davies 05:53:35 V 26.3
Judy Scrine 027:49:10 V 131.06
Kieran Hughes 051:14:33 V 183.67
Kris Klessig 07:12:19 V 26.2
Leo Lundy 022:25:20 V 104.95
Lisa Freeman 05:03:52 V 26.17
Marion Breeze 011:56:49 V 52.42
Maud Hodson 08:54:19 V 52.43
Michael Ball 06:32:05 V 26.25
Paul Woodhouse 04:19:28 V 26.28
Rob White 010:26:11 V 52.45
Steve Ryatt 023:57:33 V 104.8
Teresa Taaffe 06:19:37 V 26.28
First Name Surname Time Bib# Distance
Annabel Crichton 123:02:27 V 499.94
Apryl Hammett 04:12:32 V 26.25
Brett Miller 04:26:41 V 26.68
Cathy Holroyd 022:34:22 V 105.51
Debbie Harris 03:43:32 V 13.16
Ellie Harris 02:10:44 V 13.15
Eszter Schmidt-Hantos 04:34:16 V 26.47
Gavin Meakings 04:20:18 V 26.3
Georgina Lofthouse 02:33:10 V 13.13
Greg Bisset 021:25:54 V 118.28
Immy Hillyard 02:39:34 V 13.18
James Davies 07:52:50 V 39.39
Jane Lightfoot 02:35:29 V 13.11
Jo Foord 03:11:12 V 13.17
John Lum Young 03:58:56 V 13.27
Jonathon Errington 05:46:46 V 39.56
Kieran Hughes 019:10:07 V 78.82
Leo Lundy 015:25:52 V 78.68
Lisa Freeman 02:34:15 V 13.2
Louisa Harpham-Sou 03:02:47 V 13.17
Lucy Fern 06:58:10 V 39.73
Luzviminda Villamil 035:14:46 V 91.75
Marion Breeze 029:51:43 V 131.67
Mark Coles 07:26:47 V 39.63
Michael Ball 011:08:38 V 66.22
Michaela Sanders 021:06:34 V 105.42
Micheal Thomas 02:49:41 V 13.33
Neil Mackrell 037:05:36 V 262
Paul Woodhouse 02:05:48 V 13.12
Rik Vercoe 05:37:57 V 39.53
Rob White 02:25:02 V 13.2
Sarah Austin 03:10:23 V 13.11
Steve Ryatt 010:45:52 V 53.04
Stuart Jones 08:12:01 V 52.73
Teresa O'Gorman 017:33:21 V 53.02
Teresa Taaffe 020:55:06 V 92.45
Trinity Buckley 02:01:10 V 13.24
Victoria Dick 02:07:44 V 13.25
Victoria Dick 010:31:46 V 65.77
First Name Surname Time Bib# Distance
Rik Vercoe 036:58:24 V 264.4
Gareth Allen 375:01:16 V 2121.2
Sue Loughran 127:46:58 V 244.5
Sue Loughran 00:41:01 V 1
Patricia Clatworthy 213:11:33 V 426.7
Jonathon Errington 354:44:47 V 2425.9
Gavin Meakings 075:55:17 V 486.3
Gavin Meakings 01:02:09 V 7
Kate Rivers 067:19:30 V 243.8
Kate Rivers 00:35:05 V 1.4
Judy Scrine 133:44:28 V 602.9
Louisa Harpham-Sou 093:47:46 V 334.2
Louisa Harpham-Sou 00:18:04 V 1
Annabel Crichton 243:05:57 V 929.900000000001
Steve Ryatt 096:01:24 V 445.3
Kris Klessig 066:07:22 V 265.4
Eszter Schmidt-Hantos 204:09:30 V 799
Kieran Hughes 237:30:11 V 913.200000000001
Kieran Hughes 05:49:40 V 15.7
Paul Woodhouse 08:09:20 V 50.1
Teresa Taaffe 184:26:32 V 765.9
Marion Breeze 240:56:41 V 949.2
Jo Foord 086:44:32 V 288.9
Jo Foord 00:26:53 V 1.1
Rob White 096:24:35 V 518.9
Greg Bisset 301:55:43 V 1214.6
Greg Bisset 00:41:39 V 2.5
Stuart Jones 093:12:08 V 556.4
Stuart Jones 01:08:03 V 8
Tim Mcintyre 098:53:19 V 446.5
Tim Mcintyre 00:39:50 V 1.8
Leo Lundy 440:12:57 V 1879.6
Leo Lundy 01:57:38 V 6
Cathy Holroyd 126:56:28 V 557.8
Micheal Thomas 015:56:44 V 70.7
Apryl Hammett 182:25:13 V 974.3
Luzviminda Villamil 148:58:38 V 344.9
Luzviminda Villamil 977:57:38 V 2066.8
Jackie Collins 077:01:18 V 431.5
Immy Hillyard 082:29:03 V 382.8
Immy Hillyard 00:23:30 V 2
Karen King 191:16:23 V 675.2
Fiona Campbell 057:45:03 V 163.3
Richard Furness 061:47:43 V 268.8
Melanie Sturman 112:31:30 V 445.8
Melanie Sturman 00:59:00 V 3.3
Helen Pemberton 091:25:14 V 249.9
Sandra Randall 061:50:10 V 257.8
Emma Craig 064:42:51 V 296.9
Justin Craig 059:35:22 V 278.7
John Lum Young 275:51:17 V 864.3
Mark Coles 124:12:33 V 575.5
Mark Coles 00:24:18 V 1.5
Gary Winstanley 113:45:57 V 723.1
Gary Winstanley 00:56:40 V 6.2
Lucy Fern 106:28:20 V 573.6
Lucy Fern 04:47:24 V 26.3
Brett Miller 065:38:38 V 397.1
Brett Miller 00:15:06 V 1.4
Maud Hodson 071:58:26 V 447.8
Maud Hodson 00:25:59 V 3.1
Sandi Prusik 031:00:07 V 98
Neil Mackrell 042:48:08 V 304.2
Michael Ball 131:32:56 V 572.1
Michael Ball 03:34:43 V 20.1
Georgina Lofthouse 054:17:00 V 315.2
Lisa Freeman 042:48:37 V 222
Lisa Freeman 01:26:01 V 3.1
Teresa O'Gorman 213:33:16 V 663
Teresa O'Gorman 03:12:16 V 9.6
Victoria Dick 116:11:32 V 759.3
Victoria Dick 02:07:44 V 13.3
Michaela Sanders 178:51:04 V 885.2
Michaela Sanders 01:23:41 V 7.3
Jane Lightfoot 081:51:29 V 398
Jane Lightfoot 01:10:31 V 6.2
Gina Collins 012:15:30 V 68.6
Trinity Buckley 138:11:19 V 864.200000000001
Trinity Buckley 00:56:17 V 6.2
Ruth Kavanagh 027:19:31 V 112.6
James Davies 105:23:24 V 533.8
James Davies 01:57:09 V 10
Debbie Harris 093:47:54 V 275.7
Gillian Surr 055:09:33 V 300.6
Mark Holmes 054:32:38 V 362.2
Mike McEvoy 051:03:18 V 182.6
Paul Haig 060:11:05 V 347
Sue Acaster 059:58:24 V 282.4
Sue Acaster 00:43:17 V 2.4
Caroline Braine 012:43:01 V 69.9
Ellie Harris 075:03:51 V 304.9
Sarah Austin 054:17:20 V 185
Shamylla Sadiq 038:41:41 V 240