VIRTUAL - Run to the PUB - TiT TwiT 12

Sunday 22 March 2020

  • UKA Reg : 7692738
First Name Surname Time Bib# Distance
Apryl Hammett 04:08:29 V 26.2
Ray Gurvitz 04:16:24 V 26.2
Phelim Lynch 04:46:05 V 26.2
Rob Cowlin 06:19:48 V 26.2
First Name Surname Time Bib# Distance
Chris Beard 01:51:14 V 13.1
Mark Rose 01:52:00 V 13.1
Arran Wyeth 01:53:58 V 13.1
Arran Wyeth 01:55:53 V 13.1
Eszter Schmidt-Hantos 02:17:24 V 13.1
Tristan Daynes 02:35:38 V 13.1
Nigel Evans 03:20:00 V 13.1
Luzviminda Villamil 04:00:27 V 13.1
First Name Surname Time Bib# Distance
Georgina Lofthouse 02:22:28 V 14.4
Michelle Edgell 03:11:41 V 14.2
Gavin Meakings 01:38:06 V 10.1
Victoria Butler 02:53:28 V 8.7
Amanda Rencontre 01:26:24 V 8
Annabel Crichton 01:14:45 V 6.3
Viki Dobbs 01:16:56 V 6.3
Donna Greenslade 01:01:00 V 5
Katja Waldorf 00:31:01 V 3.3
David Hoyt 01:01:08 V 3.1
Helen Pemberton 00:14:35 V 1