VIRTUAL - The Cyclops - TiT TwiT 09

First Name Surname Bib# Time Distance Pace
Richard Watts V 05:38:38 26.2 00:12:55
Miriam Scott-Goddard V 05:12:19 26.2 00:11:55
Greyham Stone V 05:48:57 26.2 00:13:19
Ricky Mowatt V 05:11:44 26.2 00:11:53
Kelly Brett V 04:25:11 26.2 00:10:07
James Spray V 04:02:14 26.2 00:09:14
Danielle Blackie V 06:03:52 26.2 00:13:53
Paul van Hiel V 03:44:02 26.2 00:08:33
Greyham Stone V 08:00:00 26.2 00:18:19
First Name Surname Bib# Time Distance Pace
Eszter Schmidt-Hantos V 02:13:51 13.1 00:10:13
Luzviminda Villamil V 04:42:27 13.1 00:21:33
Annabel Crichton V 02:40:13 13.1 00:12:13
Martin Lakomy V 01:56:40 13.11 00:08:53
Debbie Kitney V 02:37:43 13.11 00:12:01
Paige Phillimore V 02:02:36 13.1 00:09:21
Chris Steedman V 02:10:27 13.1 00:09:57
Mark Rose V 01:50:58 13.1 00:08:28
Arran Wyeth V 01:55:56 13.1 00:08:50
Jonathan Rolinson V 02:58:28 13.1 00:13:37
Lee Jones V 01:59:27 13.1 00:09:07
Katja Waldorf V 02:15:56 13.1 00:10:22
Luzviminda Villamil V 04:23:23 13.1 00:20:06
Chris Beard V 01:48:14 13.1 00:08:15
Luzviminda Villamil V 04:42:27 13.1 00:21:33
Sue Loughran V 03:30:58 13.1 00:16:06
Linda Fothergill V 04:11:00 13.1 00:19:09
Craig Fothergill V 04:11:00 13.1 00:19:09
Jules Thorn V 04:36:11 13.14 00:21:01
Vicky Lyon V 04:26:31 13.14 00:20:16
Kamika Smith V 03:44:36 13.13 00:17:06
Greg Bisset V 02:31:38 13.13 00:11:32
First Name Surname Bib# Time Distance Pace
Carolyn Meakings V 00:58:00 3.1 00:18:42
Teresa Taaffe V 01:38:12 6.3 00:15:41
Annabel Crichton V 01:11:47 6.3 00:11:29
Arran Wyeth V 02:00:21 14.5 00:08:17
Steve Ryatt V 02:50:48 13.7 00:12:28
Susie Hewer V 07:36:30 31.1 00:14:39
Gavin Meakings V 01:33:45 10 00:09:22
Emily Corrigan-Kavanagh V 02:08:48 14.1 00:09:10
Andreas Sideris V 00:45:32 3.2 00:14:13
Simon Bunday V 01:05:38 7 00:09:19
Annabel Crichton V 00:40:21 5.9 00:06:51
Clare Bartlett V 01:42:00 12.1 00:08:25
Gareth Allen V 02:13:09 13.9 00:09:32
Patricia Clatworthy V 03:10:01 7 00:27:06
Nicola Stokes V 00:31:41 2.2 00:14:24
Krishna Phipps V 01:18:30 6.7 00:11:44
Paul van Hiel V 06:00:00 30.8 00:11:41
David Hoyt V 00:55:09 3.1 00:17:40
Phelim Lynch V 06:02:20 31.6 00:11:27
Sue Loughran V 01:15:03 6.2 00:12:06
Jennifer Portch V 01:45:10 7.8 00:13:28
Noud Berkelmans V 03:28:00 14.6 00:14:14
Rob Holmes V 01:01:41 6.7 00:09:10
Tamara Savage V 02:38:45 14.1 00:11:17