VIRTUAL - X-PhoeniX - TiT TwiT 10

First Name Surname Bib# Time Distance Pace
Svein-Erik Bakke V 03:19:58 26.25 00:07:37
Kieran Hughes V 07:01:58 26.2 00:16:06
Ray Gurvitz V 04:10:27 26.2 00:09:33
Gillian Robertson V 03:45:01 26.2 00:08:35
Richard Robertson V 03:56:58 26.2 00:09:02
David Manson V 04:54:48 26.2 00:11:15
Rob Cowlin V 06:13:38 26.2 00:14:15
Jonathan Cocks V 03:50:02 26.2 00:08:46
Joachim Benford V 04:16:18 26.2 00:09:46
Kelly Brett V 04:27:46 26.2 00:10:13
Ricky Mowatt V 04:47:34 26.2 00:10:58
Martin Stevens V 05:48:55 26.2 00:13:19
Phelim Lynch V 05:15:00 26.2 00:12:01
Glen Jones V 04:31:34 26.2 00:10:21
James Spray V 03:48:37 26.2 00:08:43
Danielle Blackie V 06:26:58 26.2 00:14:46
Paul van Hiel V 03:39:33 26.2 00:08:22
Greyham Stone V 08:52:54 26.2 00:20:20
First Name Surname Bib# Time Distance Pace
Annabel Crichton V 03:15:29 13.1 00:14:55
Chris Beard V 01:48:49 13.1 00:08:18
Steve Ryatt V 02:23:22 13.1 00:10:56
Sue Loughran V 03:18:41 13.1 00:15:10
Mark Rose V 01:54:00 13.1 00:08:42
Matt Wilson V 02:19:03 13.1 00:10:36
Chris Beard V 01:46:06 13.1 00:08:05
Paige Phillimore V 01:55:53 13.1 00:08:50
Chris Steedman V 02:16:44 13.1 00:10:26
Arran Wyeth V 01:54:48 13.1 00:08:45
Jonathan Rolinson V 02:49:16 13.1 00:12:55
Immy Hillyard V 02:39:44 13.1 00:12:11
Pippa Knight V 02:34:04 13.1 00:11:45
Eszter Schmidt-Hantos V 02:16:45 13.1 00:10:26
Luzviminda Villamil V 03:51:42 13.1 00:17:41
Chris Beard V 01:48:49 13.1 00:08:18
Sue Loughran V 03:33:59 13.1 00:16:20
Luzviminda Villamil V 04:47:36 13.1 00:21:57
Luzviminda Villamil V 05:04:32 13.1 00:23:14
Luzviminda Villamil V 05:06:35 13.1 00:23:24
Linda Fothergill V 04:18:44 13.1 00:19:45
Craig Fothergill V 04:18:44 13.1 00:19:45
Vicky Lyon V 04:19:45 13.13 00:19:46
Tamara Savage V 02:34:55 13.22 00:11:43
Kamika Smith V 03:33:06 13.15 00:16:12
First Name Surname Bib# Time Distance Pace
Carolyn Meakings V 01:59:10 6.3 00:19:04
Gavin Meakings V 01:41:10 10 00:10:07
Arran Wyeth V 01:57:55 13.9 00:08:28
Gavin Meakings V 01:36:26 10 00:09:38
Carolyn Meakings V 00:47:43 3.1 00:15:08
Gareth Allen V 02:01:47 8.6 00:14:09
Cathy Holroyd V 06:57:59 27 00:15:27
Gareth Allen V 02:19:57 14 00:09:58
Cathy Holroyd V 03:30:19 13.7 00:15:22
Teresa Taaffe V 03:14:44 15.2 00:12:51
Rhiannon Needham V 00:21:03 2.6 00:08:00
Elaine Mason V 03:10:19 16 00:11:53
Dustin Gill V 04:27:34 12.3 00:21:40
Craig Bill V 019:38:00 132.2 00:08:54
Alison Martin V 02:14:55 10 00:13:29
Brian Martin V 02:14:55 10 00:13:29
Rob Sims V 00:59:52 6.2 00:09:38
Loraine Mosley V 01:33:04 6.8 00:13:47
Oliver Narbett V 05:48:00 30.1 00:11:34
Caroline Ross V 00:36:52 3.3 00:11:02
Stuart Edmonds V 00:33:53 3.1 00:10:55
Annabel Crichton V 01:11:11 6.3 00:11:23
Lee Jones V 02:51:58 18.5 00:09:17
Antony Mabey V 01:28:00 10 00:08:46
David Hoyt V 00:59:20 3.1 00:19:01
Beryl De Smedt V 03:30:00 20.3 00:10:20
Jennifer Portch V 01:27:18 7 00:12:27
Noud Berkelmans V 03:09:00 14 00:13:30
Julie Thorn V 04:02:21 13.7 00:17:43
Rob Holmes V 01:01:36 6.6 00:09:19
Greg Bisset V 01:00:51 6.2 00:09:46
Valerie Bloomfield V 05:47:24 28.5 00:12:11