VIRTUAL - COVID-19 Remembrance Run

First Name Surname Time Bib# Distance
Diane Abraham 04:08:59 V 26.2
Stephen Shaw 04:51:00 V 26.2
Chris Bozier 05:20:11 V 26.2
Amanda Bruneau 05:33:06 V 26.2
Rob Cowlin 05:35:10 V 26.2
Christine Hobson 08:05:41 V 26.21
Richard Watts 05:33:30 V 26.2
Ruth Benzimra 06:23:00 V 26.2
Cathy Holroyd 06:37:00 V 26.27
Daniel Maclorg 03:53:48 V 26.2
Brenda Francis 04:11:17 V 26.2
Elaine Dean 04:40:01 V 26.2
James Dibben 03:54:31 V 26.2
Lindsay Doy 04:23:01 V 26.2
Marc Potter 03:33:00 V 26.2
Hayley Lonergan 04:51:11 V 26.2
Ingrid Harris 04:40:16 V 26.2
Simon Nutbrown 03:35:55 V 26.2
Joshua Holmes 03:46:17 V 26.2
Colin Johnstone 03:17:02 V 26.2
Keith Johnstone 03:32:22 V 26.2
Hayley Brewis 05:26:36 V 26.2
Miriam Scott-Goddard 04:51:00 V 26.2
Victoria Fakkel 04:54:47 V 26.2
John Strougler 07:23:29 V 26.2
Dawn Hunt 06:28:08 V 26.22
Martin Hunt 06:28:08 V 26.22
First Name Surname Time Bib# Distance
Brett Miller 02:25:01 V 13.1
Colin Adam 02:15:50 V 13.1
Annabel Crichton 02:30:49 V 13.1
Scott Hill 01:54:59 V 13.15
Luzviminda Villamil 03:55:32 V 13.1
David Manson 02:07:09 V 13.1
Paul Hollis 01:53:43 V 13.1
David Pettman 01:57:23 V 13.22
Eszter Schmidt-Hantos 02:13:28 V 13.1
Sam Collins 02:37:38 V 13.12
Andrew Hornby 02:33:39 V 13.1
Kelly Parker 02:38:00 V 13.34
Vicki Hulme 02:19:02 V 13.1
Paul Rose 02:06:10 V 13.2
Emily Corrigan-Kavanagh 02:08:20 V 13.23
Melanie Sang 02:46:39 V 13.1
Julie Pegoraro 02:45:02 V 13.1
Robert Monger 02:31:47 V 13.15
Teresa Taaffe 02:54:33 V 13.1
Patrick Norris 02:15:32 V 13.37
Sean Allison 02:11:02 V 13.1
Mark Madges 03:04:12 V 13.1
Sally Windle 01:59:00 V 13.16
Claire Pendery 02:40:45 V 13.23
Sarah Howell 02:22:54 V 13.1
Katherine Martin 03:57:59 V 13.1
Lisa Freeman 02:45:01 V 13.16
Mark Trueman 01:43:24 V 13.1
Robert Duly 01:46:25 V 13.1
David Brown 01:50:47 V 13.1
Michaela Sanders 02:23:48 V 13.1
Stuart Vince 02:13:50 V 13.1
Emma Crayton 02:20:07 V 13.1
Lisa Roberts 02:26:08 V 13.1
Matthew Buckle 02:54:52 V 13.1
Rachel Coleman 02:07:00 V 13.1
Ann Savidge 03:34:02 V 13.1
Liz Evans 02:20:54 V 13.1
Sanjay Mistry 02:28:00 V 13.1
Sandra Kielty 02:30:50 V 13.1
Gillian Robertson 01:56:34 V 13.1
Nina Pitcairn 02:18:29 V 13.1
Andy Piller 01:35:00 V 13.1
Rahul Vashisht 02:45:00 V 13.1
Sharon Glenister 02:33:41 V 13.1
Stuart Glenister 01:50:26 V 13.1
Conor Comerford 02:03:00 V 13.1
Edwin Blackman 04:07:00 V 13.39
Maureen Blackman 04:07:00 V 13.39
Natalie Traylen 02:06:28 V 13.1
Michelle Kennedy 02:34:05 V 13.1
Trinity Buckley 01:54:55 V 13.1
Eddie George 02:12:48 V 13.1
Brian Thurogood 02:23:39 V 13.1
Marianela Olivares 02:18:00 V 13.1
Carole Pugh 02:15:18 V 13.1
Chris Shannon 01:44:00 V 13.1
Stephen Higgins 02:28:17 V 13.2
Matthew Cowdrey 01:53:57 V 13.1
Amanda Ellis 02:03:16 V 13.11
Peter Ricks 03:11:56 V 13.11
Nicole McWilliams 02:08:08 V 13.14
Jo Williams 02:50:15 V 13.22
First Name Surname Time Bib# Distance
Gavin Meakings 01:37:42 V 10
Gareth Allen 07:16:20 V 35.2
Joanne Sharman 03:15:42 V 19.4
Arran Wyeth 02:00:42 V 14.7
Matt Wilson 02:11:59 V 13.5
Julie Tebb 01:59:29 V 9.5
Amy Robson 02:01:08 V 14
Brian Mills 04:31:29 V 20
Katerina Fellas 01:52:47 V 11
Joseph Mosley 01:16:28 V 9
Jo Motto 00:39:22 V 4
Yvette Naylor 00:06:46 V 1
Marcin Kaszubowski 04:59:50 V 31.1
Sean Kachmarski 01:17:49 V 6.2
Apryl Hammett 06:07:52 V 26.5
Debbie Harris 03:55:52 V 11.3
Tony Peach 02:09:45 V 14.4
Sheila Nash 05:04:36 V 26.9
Andy Booth 01:17:32 V 6.2
Giulia Ranzuglia 05:43:02 V 32.3
James Levasier 01:50:28 V 13.5
Alex Pye 02:25:36 V 14.2
Sarah Austin 00:43:28 V 3.1
Jo Sherman 02:46:47 V 19
Kamila Szubelak-Izyk 02:26:04 V 16
Peter Howlett 02:35:07 V 19
Jane Chambers 00:44:53 V 3.4
Catherine Plowright 01:30:14 V 6.2
Deanne Perry 00:42:30 V 3.6
Malcolm Goodwin 00:28:54 V 3.2
Malcolm Collins 03:48:10 V 26.4
Robert Treadwell 03:47:00 V 26.5
Caroline Ross 00:58:04 V 5.1
Anne-Marie Kehres 00:58:08 V 6.2
James Davies 00:45:56 V 4.1
Samantha Mansfield 01:05:29 V 6.2
Lauren Mansfield 00:25:50 V 2.4
Gary Tayler 01:09:26 V 6.1
Heather Smith 01:42:27 V 9.5
Viki Dobbs 01:30:02 V 7.4
Antony Mabey 01:01:56 V 7
Micheal Thomas 01:11:58 V 4.2
Eszter Adam 04:22:10 V 26.8
Amanda Bradon 01:50:10 V 10
Gina Collins 01:07:27 V 6.2
Becky Hodgson 00:37:49 V 3.1
Mary D'Souza 00:14:32 V 1.5
Richard Furness 02:45:06 V 13.5
Melanie Sturman 05:58:04 V 26.4
Caroline Braine 03:22:47 V 14.3
Becky Woollard 01:16:22 V 6.2
Kate Rivers 01:00:11 V 4.8
Britta Rottschy 03:03:00 V 10.6
Scott Stevenson 02:17:01 V 13.5
Melissa Bunn 018:20:45 V 50
Jules Thorn 04:20:11 V 14.1
Ruth Kavanagh 00:37:54 V 2.5
Charlotte Campbell 00:33:51 V 3.5
Bonnie Davies 03:39:32 V 26
Loraine Mosley 02:28:13 V 10
Natasha Wiggins 00:41:10 V 4.6
Andy Shenton Jnr 00:52:30 V 3.3
Phil Adams 03:00:31 V 19
Kim Foster 01:39:16 V 10
Andy Shenton 01:29:00 V 7.2
Mateusz Rybiec 03:22:11 V 19.1
Julia Zimmek 00:42:20 V 3.1
Richard Barbe 01:11:00 V 6.3
Antonio Coimbra da Cunha 01:03:52 V 8.4
Cal Jones 02:50:59 V 17
Jess Sparkes 01:56:52 V 13.8
Keith Allan 01:33:00 V 10.1
Paul McGregor 00:56:43 V 6.3
Sally Slater 00:58:22 V 6.3
Helen Evans 00:59:10 V 4
Beverley Graham-Older 00:45:23 V 4.1
Zoe Foord 00:47:05 V 3.3
Anna Pajaron 00:34:52 V 3.2
Nigel Evans 06:54:45 V 19
Ray Edwards 01:04:22 V 5.1
Gina Little 00:48:56 V 5.1
Darren Griffiths-Warner 01:09:02 V 6.4
Gail Griffiths-Warner 00:36:48 V 3.4
Emma Dowling 03:50:11 V 19.4
Debbie Watts 00:10:53 V 1.2
Remco Teerlink 02:04:09 V 14
Sophie Lenton 00:39:41 V 4
Keith Gillespie 01:24:41 V 11
Patricia Francis 00:12:13 V 1.4
Paul Forshaw 01:16:10 V 5.5
Martin Fisher 06:48:37 V 30.1
Oliver Farr 02:44:15 V 16.9
Justine Brown 00:33:50 V 3
Adam Wasiolka 00:58:21 V 5.5
Maja Gavrilovski 01:12:16 V 6.5
Hazel Winters 00:50:06 V 3.6
Theresa Massey 02:11:13 V 13
Julia Wellings 01:16:05 V 7.2
Anthony Leyton 01:59:49 V 13.9
Jayne Rudolph 02:35:46 V 14.6
Michael Fleck 01:14:24 V 9.2
Caroline Chau 00:41:02 V 3.8
Lynn Wenborn 02:01:10 V 11.9
Rebekah Holbrook 02:02:14 V 12.3
Andy Ward 04:32:56 V 31.1
Steven Butrym 01:02:25 V 6.3
Ann-Marie Fahmy 01:07:26 V 6.3
Ben Perrio 00:35:19 V 4.2
Claire Corlett 03:19:40 V 14
Clare Bartlett 02:45:05 V 19
Sarah James 02:14:20 V 15
Nathalie Descusse-Brown 01:39:49 V 11.3
Michael Parkes 01:03:14 V 8.2
Philippa Mancini 00:51:12 V 5
Kevin Mowat 05:37:15 V 27.2
Cathy Owen 01:04:39 V 6.2
David Holloway 02:34:42 V 12.4
Marit Mathisen 00:35:35 V 3.2
Helen Pemberton 05:05:11 V 14
Amy Thomas 00:58:51 V 6.3
Eileen Stewart 01:19:39 V 6.1
David Hoyt 01:02:16 V 3.1
Greg Smith 00:33:06 V 4
Steve Harlowe 08:23:19 V 37.5
Victoria Butler 02:53:45 V 7.4
Mandy Tanner 00:38:36 V 3.9
Steve Vine 00:38:36 V 3.9
Paula Lakhani 01:38:00 V 4.5
Mina Endeley 01:20:20 V 8
Melinda Langlois 00:38:44 V 3.1
Fredrika Hansson 01:30:12 V 7.2
Paul Vine 00:54:47 V 6.3
Sharon Andrews 00:35:22 V 2.8
Dustin Gill 01:48:02 V 3.5
Dupe Fouhy 00:41:18 V 3.2
Victoria Dick 00:42:00 V 4.5
Krishna Phipps 01:08:00 V 6.3
Jennifer Portch 00:58:47 V 5
Julia Booker 03:41:23 V 20.7
Judy Scrine 01:39:28 V 7.4
Tim Croney 00:24:49 V 3.1
Steve Robinson 00:51:21 V 3.3
Michelle Penny 03:50:00 V 8.7
Donna Bailey 01:14:42 V 3.1
Connor Fouhy 00:38:30 V 2.2
Sue Mills 01:47:30 V 4.5
Sue Loughran 00:39:35 V 3.1
Vivien Smith 00:28:17 V 3.1
Ian Collier 05:01:25 V 30
Tracey Hughes 01:50:50 V 10.3
Debbie King 01:40:12 V 10.2
Mark Rose 02:39:03 V 19
Steve Ryatt 01:59:42 V 10.2
Monika Kondrotova 02:47:18 V 10.7
Nicola Stokes 00:41:42 V 2.8
Lydia Herring-Matusiak 01:43:18 V 10.3
Alan Wicks 01:15:55 V 8
Toby Orr 00:24:45 V 3.1
Chris Lambourn 00:51:54 V 6.3
Mark Nicholls 04:39:14 V 26.6
Emma Hardaker 01:41:09 V 10
Sarah Jesman 00:44:47 V 2.3
Susan Coppen 04:04:15 V 19
Mark Berryman 00:49:47 V 6.3
Michael Ball 04:13:30 V 16.4
Rosemarie Ball 03:48:46 V 18.5
Joanna Dibben 00:53:29 V 4.6
Andrew Male 01:08:37 V 7.1
Julie Arnold 00:01:10 V 6.2
Nicola Glover 01:01:21 V 4.4
Sophie Shaw 01:59:49 V 11.1
Denise Tebbenham-Small 01:10:00 V 5.3
Chris Fleming 00:53:05 V 6.3
Joanne Lumb 00:21:20 V 3.1
Elizabeth Davies 00:43:28 V 3.9
Jane Morris 00:57:42 V 4.7
Karen Russell 02:38:36 V 13.8
Steve Kilkelly 01:03:06 V 8
Oliver Vermeer 00:26:00 V 1.3
Jay Vermeer 01:42:00 V 3
Lesley Jane Hughes 03:10:00 V 13.9
Dave Ritchie 00:56:54 V 6.3
Tracey Sheridan 05:12:00 V 27.8
Claire Allison 01:08:02 V 6.3
Faye Roll 01:52:17 V 15
Phelim Lynch 02:19:50 V 13.7
Mark Whitelaw 00:51:16 V 5.3
Robert Read 03:31:54 V 19
Melanie King 09:14:00 V 4
Andy Rowland 04:54:00 V 27
Wendy Plant 01:23:25 V 6.8
Vanya Ritchie 00:56:54 V 6.3
Osy Waye 01:27:35 V 6.3
Ulrika Baskett 010:42:48 V 44.6
Abbas Badawi 00:55:40 V 6.2
Martin Phillips 00:26:05 V 3.1
Sonny Molina 06:30:49 V 14
Jorg Spieker 00:31:04 V 3.2
Hazel Dickson 03:25:00 V 11
Lisa James 01:07:04 V 6.5
Angela Miller 03:22:55 V 17.4
Rebecca Drackley 00:31:19 V 3.1
Ian Clayton 03:55:00 V 10.8
Karen Clayton 04:45:51 V 10
Nathalie Rees 02:52:52 V 17.6
Rob Sims 02:39:18 V 13.5
Valerie Bloomfield 01:40:45 V 10.1
Lisa Leonard 01:49:05 V 5
Lynnsey Fitzgerald 00:33:45 V 3.2
Margaret MacLeod 01:13:07 V 6.5
Jayne Woodhouse 07:12:46 V 31.4
Rik Vercoe 00:26:26 V 3.1
Sue Lewis 02:06:56 V 6.2
Amy Williams 03:10:06 V 14.6