VIRTUAL - Christmas Advent VULTRA

First Name Surname Time Bib# Distance
Gary Winstanley 04:05:28 V 26.26
Janet Gethin 05:30:18 V 26.23
Kieran Hughes 07:23:32 V 26.25
Leo Lundy 017:34:40 V 78.72
Marion Breeze 05:37:11 V 26.23
Melanie Sturman 06:07:00 V 26.2
Mike Gwynne 04:41:00 V 26.3
Nathalie Juchau 03:54:07 V 26.2
Richard Furness 06:00:14 V 26.23
Ruth Benzimra 06:35:25 V 26.27
Steve Ryatt 017:52:21 V 78.6
First Name Surname Time Bib# Distance
Amanda Ellis 02:03:16 V 13.11
Andrew Tebbenham 01:59:07 V 13.16
Annabel Crichton 021:04:03 V 91.7
Ben Lupton 018:04:16 V 65.75
Brett Miller 02:22:06 V 13.13
Cathy Holroyd 011:52:10 V 52.79
Chris Beard 08:07:07 V 65.74
Emma Hardaker 01:47:03 V 13.23
Faye Spooner 03:49:38 V 26.24
George Kavourinos 01:37:45 V 13.12
Greg Bisset 02:21:11 V 13.14
Helen Pratt 02:40:28 V 13.16
Immy Hillyard 02:52:37 V 13.32
Janet Gethin 05:49:50 V 26.29
Jo Gwynne 02:49:59 V 13.19
John Warne 07:07:52 V 39.6
Jonel Boyko 010:47:04 V 65.75
Julie Daniel 03:09:09 V 13.3
Karla Cleverley 08:20:40 V 26.39
Kate Jayden 02:35:56 V 13.11
Kieran Hughes 016:12:09 V 65.71
Lisa Freeman 02:14:58 V 13.32
Liz Evans 02:49:15 V 13.27
Liz Richardson 04:03:48 V 26.33
Marion Breeze 05:22:27 V 26.54
Mark Coles 03:16:36 V 13.3
Mark Madges 06:25:15 V 26.38
Mary Albrecht 04:09:25 V 13.17
Merilyn Davis 02:29:22 V 13.13
Michael Cannon 02:01:05 V 13.1
Michaela Sanders 02:28:39 V 13.11
Micheal Thomas 02:49:41 V 13.33
Mike Gwynne 02:51:01 V 13.21
Natalie Andrews 02:51:31 V 13.13
Nick Onslow 03:28:32 V 26.27
Nigel Evans 05:38:06 V 26.76
Oliver Green 02:01:37 V 13.21
Paul Rose 02:16:58 V 13.1
Rik Vercoe 01:49:35 V 13.1
Sam Atkinson 01:49:56 V 13.16
Sophie Atkins 02:02:29 V 13.11
Stuart Edmonds 02:36:45 V 13.1
Tim Cooke 02:42:01 V 13.11
Tracy Heady 02:55:30 V 13.11
Victoria Dick 02:08:43 V 13.16
Wendy Fear 02:47:08 V 13.11
Zoe Cook 04:59:39 V 26.2
First Name Surname Time Bib# Distance
Gavin Meakings 015:44:25 V 87.3
Gary Ludwin 024:43:21 V 152.8
Annabel Crichton 041:48:03 V 159.3
Gareth Allen 074:26:00 V 410.9
Kate Rivers 08:54:19 V 27.7
Cathy Holroyd 028:41:20 V 125.2
Sue Loughran 018:39:51 V 55.3
Zoe Cook 028:27:00 V 150.3
Brett Miller 013:36:24 V 83.2
Mark Madges 010:28:52 V 47
Natalie Mansbridge 02:30:15 V 12.4
Helen Pemberton 028:20:45 V 82.6
Julie-Anne Moors 027:31:35 V 167.1
Heather Clanfield 03:39:34 V 20
Becky Hodgson 011:08:22 V 50.2
Nick Onslow 050:56:10 V 370.2
Natalie Andrews 019:06:40 V 107.1
Steve Harlowe 017:57:38 V 88.9
Arran Wyeth 040:07:41 V 256.2
George Kavourinos 017:30:53 V 111.9
Sandra Randall 023:59:08 V 83.4
Jayne Woodhouse 05:45:55 V 20.1
Teresa Taaffe 023:37:00 V 104.5
Jonel Boyko 030:57:33 V 193.3
Trinity Buckley 022:09:53 V 145.7
Stuart Edmonds 08:19:01 V 43.6
Michaela Sanders 039:35:07 V 207.5
Lynnsey Fitzgerald 020:53:37 V 90.6
Leo Lundy 108:17:28 V 445.3
Eszter Schmidt-Hantos 022:53:19 V 90.1
Apryl Hammett 031:35:14 V 185.7
Merilyn Davis 027:31:18 V 166.3
Nicola King 09:22:53 V 33.3
James Davies 022:26:59 V 91.6
Wendy Fear 024:48:29 V 100
Britta Rottschy 011:16:37 V 37.2
Kris Klessig 018:59:47 V 74
Kathy Miller 028:05:59 V 106.1
Jo Gwynne 039:10:51 V 186.5
Mike Gwynne 019:56:45 V 108.2
Mary Albrecht 041:57:34 V 134.8
Nigel Evans 014:06:44 V 79.6
Liz Evans 09:32:14 V 51.2
Leah Mansbridge 09:35:04 V 53.7
Marisa Billett 032:43:39 V 133.9
Philippa Vallely 023:20:30 V 56.1
Amanda Ellis 022:10:46 V 96.1
Steve Ryatt 032:12:33 V 142.3
Michelle Roche 05:20:51 V 24.3
Teresa Greenhalgh 022:11:21 V 101.9
Luzviminda Villamil 051:06:00 V 125.9
Ruth Benzimra 023:08:47 V 91.8
Lindsay Doy 020:30:25 V 126.7
Nusi Pedro 03:36:34 V 17.6
Julie Pegoraro 011:27:07 V 66.4
Viki Dobbs 016:32:04 V 80.5
Louise Gallagher 028:10:59 V 122.9
Michael Pegnall 052:43:17 V 76.6
Greg Bisset 061:53:29 V 236.1
John Warne 019:00:30 V 112.7
Tahnee Corr 027:58:39 V 114.3
Kate Jayden 091:08:53 V 493.4
Michael Cannon 023:40:19 V 155.4
Janet Gethin 033:34:21 V 150.1
Cheryl Currant 09:06:10 V 46.5
Ashley Bradbury 017:10:07 V 123
Michael Ball 031:33:38 V 168.4
Rosemarie Ball 023:55:57 V 112.8
Paul Johnston 029:15:45 V 127.4
Katrina Copping 022:23:06 V 63.2
Nikki White 082:16:40 V 242.8
Steve Greenhalgh 024:46:24 V 144.1
Janet Lindley 030:59:43 V 101.3
Debbie Kitney 020:59:41 V 83.9
Emma Hardaker 06:33:49 V 34.4
Melanie Sturman 015:50:00 V 59.1
Tracy Heady 029:21:29 V 132.7
Svein-Erik Bakke 05:10:47 V 34.2
Kerrie Finley 09:51:11 V 59.3
Amanda Jeffreys 04:56:20 V 23.8
Sadie Owen 05:18:32 V 31.3
Mario Novosel 00:49:29 V 3.9
Ruth Kavanagh 013:04:06 V 43.4
Gillian Surr 016:22:16 V 82.3
Paul Cox 06:38:02 V 37.6
Hazel Dickson 024:55:02 V 138.2
Jo Foord 014:06:49 V 61.4
Zoe Foord 06:24:42 V 23.3
Evelyn Goss 021:16:53 V 76
Liz Laird 029:03:54 V 151
Gillian Robertson 010:38:12 V 65.3
Lisa Freeman 011:45:09 V 71.6
Rebecca Morgan 011:06:23 V 56.3
Tess Brooker 039:00:19 V 176.6
Kate Macfarlane 018:57:57 V 100.6
Andrew Robins 014:11:26 V 85
Victoria Robins 014:26:50 V 84.3
Sally Silver 09:25:19 V 54.8
Rik Vercoe 07:55:32 V 58.6
Victoria Rampton 019:26:23 V 81.7
Jennifer Cass 032:23:43 V 154.9
Elizabeth Hilton 021:13:30 V 117.1
Emma Cassidy 08:46:25 V 48.2
Fiona Hamilton 010:17:34 V 49.2
Maud Hodson 016:00:03 V 103.5
Chris Brooker 026:22:14 V 100.1
Immy Hillyard 08:24:56 V 40
Gary Tayler 09:15:03 V 49.2
Ann Savidge 046:33:10 V 159.5
Ian Fryer 010:53:31 V 38.4
Kieran Hughes 071:02:31 V 266.1
Sam Atkinson 015:27:04 V 106.1
William Loden 022:28:39 V 160
Michael Cheung 08:21:57 V 48.8
Simon Cook 019:55:15 V 145.6
Emma Godfrey 019:15:18 V 48.6
Donna Greenslade 114:50:54 V 180.8
Andrew Tebbenham 06:41:14 V 49.8
Nicola Stokes 034:31:56 V 96.8
Marissa Maslin 023:11:06 V 66.7
Catherine Chalmers 012:02:25 V 39.1
Karla Cleverley 035:50:56 V 121.4
Susie Colvill 028:33:57 V 174.1
Victoria Dick 021:21:30 V 143.3
Gary Winstanley 028:47:43 V 186.5
Julie Daniel 010:03:26 V 44.8
Joanne Coulthard 00:59:49 V 4.2
Sue Craig 013:43:02 V 47.7
Michele Wheldon 07:32:32 V 24.8
Jill Callard 019:49:47 V 69.6
Graham Penny 07:59:46 V 54.4
Helen Pratt 022:03:47 V 103.8
Maryanne Aitken 027:02:56 V 128.7
Nathalie Juchau 026:47:15 V 185.6
Paul Rose 022:31:53 V 130.6
Amber Rose 07:38:40 V 35.1
Katharina Kujala 038:30:55 V 183.9
David Smith 09:43:30 V 52.6
Kirsty Wright 01:14:40 V 5.4
Claire Sleep 015:13:30 V 90.7
Sharon Prictoe 013:10:48 V 79
Loraine Mosley 011:02:22 V 45.6
Karen Hamilton 047:33:30 V 262.8
Phil Adams 016:01:11 V 113.2
Julie Marlow 00:49:30 V 2.1
Faye Spooner 024:02:09 V 155.8
Marion Breeze 064:39:59 V 257.2
Chris Beard 019:17:26 V 154.2
Mike Warren 02:32:08 V 19.6
Mandy Jenkins 014:25:02 V 34.2
Karen Burd 011:15:30 V 25.8
Ricky Mowatt 08:57:00 V 52.4
Lee Edwards 013:16:13 V 38.3
Hayley Brewis 09:25:40 V 48
Richard Furness 022:02:04 V 92.5
Jim Chalmers 04:36:24 V 17.5
Anais Crespo Milani 024:32:03 V 139.5
Robert Treadwell 015:57:05 V 112.1
Katie King 012:28:53 V 69.3
Sam Standerwick 05:41:36 V 14.5
Carla Winchcombe 04:08:17 V 18.2
Megan Duffy 04:43:03 V 24.3
Michelle Ayres 094:45:00 V 190.7
Lorna Davis 016:27:04 V 48
Annalise Inglis 00:29:58 V 2.1
Sam Saunderson 015:21:27 V 71.8
Hannah Little 017:33:28 V 88.8
Andy Little 016:16:46 V 100.2
Anjie Carless 09:53:25 V 34.6
Carrie Frazer 018:07:17 V 121.7
Liz Richardson 011:28:35 V 79
Paul Bliss 08:47:16 V 51.5
Sally Slater 06:46:50 V 45.6
Joanne Bliss 010:28:11 V 39.5
Kat Smart 08:29:08 V 40.7
Mark Bradshaw 03:42:51 V 19.6
Oliver Green 021:08:19 V 87.7
Sophie Atkins 023:39:29 V 96.5
Liza Ingleton 017:52:49 V 88.3
Louisa Harpham-Sou 025:15:15 V 98.7
Mike McEvoy 021:19:39 V 71.9
Ben Lupton 055:12:27 V 207.4
George Onslow 03:26:01 V 25.2
Denise Power 018:39:26 V 81.7
Cara Perfrement 015:16:51 V 98
Aileen Henderson 021:05:46 V 62.1
Karen Tolton 09:12:56 V 39.3
Micheal Thomas 04:14:11 V 20.5
Tracey Fendom 064:38:18 V 78.4
Fiona Campbell 014:35:59 V 50.5
Victoria Butler 028:11:48 V 98.1
Rhiannon Needham 04:28:03 V 29.8
William Picton 018:33:09 V 123.2
Hayley Clarke 09:25:40 V 55
Gill Milward 07:03:00 V 20.6
Mandy Tanner 04:32:49 V 26.8
Steve Vine 03:51:49 V 22.8
Samantha Nottage 025:41:00 V 138
Mark Coles 022:37:28 V 101.5
Jo Gallagher 03:43:48 V 9.1
Tim Cooke 010:52:14 V 56.7