VIRTUAL - Christmas Advent VULTRA

First Name Surname Bib# Time Distance Pace
Gary Winstanley V 04:05:28 26.26 00:09:20
Janet Gethin V 05:30:18 26.23 00:12:35
Kieran Hughes V 07:23:32 26.25 00:16:53
Leo Lundy V 017:34:40 78.72 00:13:23
Marion Breeze V 05:37:11 26.23 00:12:51
Melanie Sturman V 06:07:00 26.2 00:14:00
Mike Gwynne V 04:41:00 26.3 00:10:41
Nathalie Juchau V 03:54:07 26.2 00:08:56
Richard Furness V 06:00:14 26.23 00:13:44
Ruth Benzimra V 06:35:25 26.27 00:15:03
Steve Ryatt V 017:52:21 78.6 00:13:38
First Name Surname Bib# Time Distance Pace
Amanda Ellis V 02:03:16 13.11 00:09:24
Andrew Tebbenham V 01:59:07 13.16 00:09:03
Annabel Crichton V 021:04:03 91.7 00:13:47
Ben Lupton V 018:04:16 65.75 00:16:29
Brett Miller V 02:22:06 13.13 00:10:49
Cathy Holroyd V 011:52:10 52.79 00:13:29
Chris Beard V 08:07:07 65.74 00:07:24
Emma Hardaker V 01:47:03 13.23 00:08:05
Faye Spooner V 03:49:38 26.24 00:08:45
George Kavourinos V 01:37:45 13.12 00:07:27
Greg Bisset V 02:21:11 13.14 00:10:44
Helen Pratt V 02:40:28 13.16 00:12:11
Immy Hillyard V 02:52:37 13.32 00:12:57
Janet Gethin V 05:49:50 26.29 00:13:18
Jo Gwynne V 02:49:59 13.19 00:12:53
John Warne V 07:07:52 39.6 00:10:48
Jonel Boyko V 010:47:04 65.75 00:09:50
Julie Daniel V 03:09:09 13.3 00:14:13
Karla Cleverley V 08:20:40 26.39 00:18:58
Kate Jayden V 02:35:56 13.11 00:11:53
Kieran Hughes V 016:12:09 65.71 00:14:47
Lisa Freeman V 02:14:58 13.32 00:10:07
Liz Evans V 02:49:15 13.27 00:12:45
Liz Richardson V 04:03:48 26.33 00:09:15
Marion Breeze V 05:22:27 26.54 00:12:08
Mark Coles V 03:16:36 13.3 00:14:46
Mark Madges V 06:25:15 26.38 00:14:36
Mary Albrecht V 04:09:25 13.17 00:18:56
Merilyn Davis V 02:29:22 13.13 00:11:22
Michael Cannon V 02:01:05 13.1 00:09:14
Michaela Sanders V 02:28:39 13.11 00:11:20
Mick Thomas V 02:49:41 13.33 00:12:43
Mike Gwynne V 02:51:01 13.21 00:12:56
Natalie Andrews V 02:51:31 13.13 00:13:03
Nick Onslow V 03:28:32 26.27 00:07:56
Nigel Evans V 05:38:06 26.76 00:12:38
Oliver Green V 02:01:37 13.21 00:09:12
Paul Rose V 02:16:58 13.1 00:10:27
Rik Vercoe V 01:49:35 13.1 00:08:21
Sam Atkinson V 01:49:56 13.16 00:08:21
Sophie Atkins V 02:02:29 13.11 00:09:20
Stuart Edmonds V 02:36:45 13.1 00:11:57
Tim Cooke V 02:42:01 13.11 00:12:21
Tracy Heady V 02:55:30 13.11 00:13:23
Victoria Dick V 02:08:43 13.16 00:09:46
Wendy Fear V 02:47:08 13.11 00:12:44
Zoe Cook V 04:59:39 26.2 00:11:26
First Name Surname Bib# Time Distance Pace
Gavin Meakings V 015:44:25 87.2 00:10:50
Gary Ludwin V 024:43:21 152.7 00:09:42
Annabel Crichton V 041:48:03 159.3 00:15:44
Gareth Allen V 074:26:00 410.6 00:10:52
Kate Rivers V 08:54:19 27.7 00:19:17
Cathy Holroyd V 028:41:20 125 00:13:46
Sue Loughran V 018:39:51 55.2 00:20:16
Zoe Cook V 028:27:00 150.3 00:11:21
Brett Miller V 013:36:24 82.9 00:09:51
Mark Madges V 010:28:52 46.9 00:13:24
Natalie Mansbridge V 02:30:15 12.4 00:12:04
Helen Nightingale V 028:20:45 82.3 00:20:39
Julie-Anne Moors V 027:31:35 167.4 00:09:52
Heather Clanfield V 03:39:34 20 00:10:58
Becky Hodgson V 011:08:22 50.2 00:13:19
Nick Onslow V 050:56:10 370.1 00:08:15
Natalie Andrews V 019:06:40 107.3 00:10:41
Steve Harlowe V 017:57:38 88.8 00:12:07
Arran Wyeth V 040:07:41 256.5 00:09:23
George Kavourinos V 017:30:53 111.7 00:09:24
Sandra Randall V 023:59:08 83.4 00:17:15
Jayne Woodhouse V 05:45:55 20.1 00:17:12
Teresa Taaffe V 023:37:00 104.4 00:13:33
Jonel Boyko V 030:57:33 193.4 00:09:36
Trinity Buckley V 022:09:53 145.7 00:09:07
Stuart Edmonds V 08:19:01 43.5 00:11:27
Michaela Sanders V 039:35:07 207.6 00:11:26
Lynnsey Fitzgerald V 020:53:37 90.6 00:13:50
Leo Lundy V 108:17:28 445.3 00:14:35
Eszter Schmidt-Hantos V 022:53:19 90.1 00:15:14
Apryl Hammett V 031:35:14 186.1 00:10:11
Merilyn Davis V 027:31:18 166.3 00:09:55
Nicola King V 09:22:53 33.4 00:16:50
James Davies V 022:26:59 91.6 00:14:42
Wendy Fear V 024:48:29 100.2 00:14:50
Britta Rottschy V 011:16:37 37 00:18:16
Kris Klessig V 018:59:47 74.1 00:15:22
Kathy Miller V 028:05:59 106.2 00:15:52
Jo Gwynne V 039:10:51 186.5 00:12:36
Mike Gwynne V 019:56:45 108.1 00:11:04
Mary Albrecht V 041:57:34 134.7 00:18:41
Nigel Evans V 014:06:44 79.6 00:10:38
Liz Evans V 09:32:14 51.3 00:11:09
Leah Mansbridge V 09:35:04 53.7 00:10:43
Marisa Billett V 032:43:39 134.1 00:14:38
Philippa Vallely V 023:20:30 56 00:25:00
Amanda Ellis V 022:10:46 96.1 00:13:50
Steve Ryatt V 032:12:33 142.3 00:13:35
Michelle Roche V 05:20:51 24.3 00:13:12
Teresa Greenhalgh V 022:11:21 102.2 00:13:01
Luzviminda Villamil V 051:06:00 125.7 00:24:23
Ruth Benzimra V 023:08:47 91.9 00:15:06
Lindsay Doy V 020:30:25 126.8 00:09:42
Nusi Pedro V 03:36:34 17.6 00:12:19
Julie Pegoraro V 011:27:07 66.4 00:10:21
Viki Dobbs V 016:32:04 80.2 00:12:22
Louise Gallagher V 028:10:59 123 00:13:44
Michael Pegnall V 052:43:17 76.5 00:41:20
Greg Bisset V 061:53:29 236.1 00:15:43
John Warne V 019:00:30 112.7 00:10:07
Tahnee Corr V 027:58:39 114.4 00:14:40
Kate Jayden V 091:08:53 493.6 00:11:04
Michael Cannon V 023:40:19 155.2 00:09:09
Janet Gethin V 033:34:21 150 00:13:25
Cheryl Currant V 09:06:10 46.8 00:11:40
Ashley Bradbury V 017:10:07 123 00:08:22
Michael Ball V 031:33:38 168.4 00:11:14
Rosemarie Ball V 023:55:57 112.7 00:12:44
Paul Johnston V 029:15:45 127.3 00:13:47
Katrina Copping V 022:23:06 63.1 00:21:17
Nikki White V 082:16:40 242.8 00:20:19
Steve Greenhalgh V 024:46:24 144.1 00:10:18
Janet Lindley V 030:59:43 101.2 00:18:22
Debbie Kitney V 020:59:41 83.8 00:15:02
Emma Hardaker V 06:33:49 34.6 00:11:23
Melanie Sturman V 015:50:00 59.1 00:16:04
Tracy Heady V 029:21:29 132.9 00:13:15
Svein-Erik Bakke V 05:10:47 34.2 00:09:04
Kerrie Finley V 09:51:11 59.4 00:09:57
Amanda Jeffreys V 04:56:20 23.8 00:12:27
Sadie Owen V 05:18:32 31.3 00:10:10
Mario Novosel V 00:49:29 3.9 00:12:41
Ruth Kavanagh V 013:04:06 43.3 00:18:06
Gillian Surr V 016:22:16 82.3 00:11:55
Paul Cox V 06:38:02 37.6 00:10:34
Hazel Dickson V 024:55:02 138.3 00:10:48
Jo Foord V 014:06:49 61.1 00:13:51
Zoe Foord V 06:24:42 23.4 00:16:27
Evelyn Goss V 021:16:53 76 00:16:48
Liz Laird V 029:03:54 151.1 00:11:32
Gillian Robertson V 010:38:12 65.4 00:09:45
Lisa Freeman V 011:45:09 71.7 00:09:50
Rebecca Morgan V 011:06:23 56.1 00:11:52
Tess Brooker V 039:00:19 176.3 00:13:16
Kate Macfarlane V 018:57:57 100.6 00:11:18
Andrew Robins V 014:11:26 85 00:10:00
Victoria Robins V 014:26:50 84.4 00:10:16
Sally Silver V 09:25:19 54.6 00:10:21
Rik Vercoe V 07:55:32 58.6 00:08:06
Victoria Rampton V 019:26:23 81.7 00:14:16
Jennifer Cass V 032:23:43 154.5 00:12:34
Elizabeth Hilton V 021:13:30 117.2 00:10:52
Emma Cassidy V 08:46:25 48.1 00:10:57
Fiona Hamilton V 010:17:34 49.3 00:12:32
Maud Hodson V 016:00:03 103.6 00:09:15
Chris Brooker V 026:22:14 100 00:15:49
Immy Hillyard V 08:24:56 40.2 00:12:34
Gary Tayler V 09:15:03 49 00:11:19
Ann Savidge V 046:33:10 159.3 00:17:32
Ian Fryer V 010:53:31 38.5 00:16:59
Kieran Hughes V 071:02:31 265.9 00:16:01
Sam Atkinson V 015:27:04 106.2 00:08:43
William Loden V 022:28:39 160 00:08:25
Michael Cheung V 08:21:57 48.8 00:10:16
Simon Cook V 019:55:15 145.3 00:08:13
Emma Godfrey V 019:15:18 48.7 00:23:43
Donna Greenslade V 114:50:54 180.8 00:38:06
Andrew Tebbenham V 06:41:14 49.8 00:08:03
Nicola Stokes V 034:31:56 96.9 00:21:23
Marissa Maslin V 023:11:06 67 00:20:46
Catherine Chalmers V 012:02:25 39 00:18:29
Karla Cleverley V 035:50:56 121.3 00:17:44
Susie Colvill V 028:33:57 173.9 00:09:51
Victoria Dick V 021:21:30 143.2 00:08:57
Gary Winstanley V 028:47:43 186.5 00:09:15
Julie Daniel V 010:03:26 44.9 00:13:26
Joanne Coulthard V 00:59:49 4.2 00:14:14
Sue Craig V 013:43:02 47.6 00:17:17
Michele Wheldon V 07:32:32 24.8 00:18:15
Jill Callard V 019:49:47 69.7 00:17:04
Graham Penny V 07:59:46 54.3 00:08:49
Helen Pratt V 022:03:47 103.8 00:12:44
Maryanne Aitken V 027:02:56 128.6 00:12:37
Nathalie Juchau V 026:47:15 185.7 00:08:39
Paul Rose V 022:31:53 131.2 00:10:18
Amber Rose V 07:38:40 35.2 00:13:02
Katharina Kujala V 038:30:55 184 00:12:33
David Smith V 09:43:30 52.5 00:11:06
Kirsty Wright V 01:14:40 5.4 00:13:51
Claire Sleep V 015:13:30 90.8 00:10:03
Sharon Prictoe V 013:10:48 79.1 00:09:59
Loraine Mosley V 011:02:22 45.6 00:14:31
Karen Hamilton V 047:33:30 262.6 00:10:51
Phil Adams V 016:01:11 113.2 00:08:29
Julie Marlow V 00:49:30 2.1 00:23:07
Faye Spooner V 024:02:09 156 00:09:14
Marion Breeze V 064:39:59 257.6 00:15:03
Chris Beard V 019:17:26 154.4 00:07:29
Mike Warren V 02:32:08 19.6 00:07:46
Mandy Jenkins V 014:25:02 34.3 00:25:13
Karen Burd V 011:15:30 26 00:26:01
Ricky Mowatt V 08:57:00 52.3 00:10:15
Lee Edwards V 013:16:13 38.2 00:20:49
Hayley Brewis V 09:25:40 47.9 00:11:48
Richard Furness V 022:02:04 92.2 00:14:20
Jim Chalmers V 04:36:24 17.5 00:15:47
Anais Crespo Milani V 024:32:03 139.5 00:10:33
Robert Treadwell V 015:57:05 112.2 00:08:31
Katie King V 012:28:53 69.3 00:10:48
Sam Standerwick V 05:41:36 14.5 00:23:30
Carla Winchcombe V 04:08:17 18.2 00:13:38
Megan Duffy V 04:43:03 24.3 00:11:38
Michelle Ayres V 094:45:00 190.9 00:29:46
Lorna Davis V 016:27:04 48.1 00:20:31
Annalise Inglis V 00:29:58 2.1 00:13:56
Sam Saunderson V 015:21:27 71.9 00:12:49
Hannah Little V 017:33:28 88.9 00:11:51
Andy Little V 016:16:46 100.2 00:09:45
Anjie Carless V 09:53:25 34.7 00:17:04
Carrie Frazer V 018:07:17 122 00:08:54
Liz Richardson V 011:28:35 79.1 00:08:42
Paul Bliss V 08:47:16 51.5 00:10:13
Sally Slater V 06:46:50 45.6 00:08:54
Joanne Bliss V 010:28:11 39.5 00:15:53
Kat Smart V 08:29:08 40.8 00:12:28
Mark Bradshaw V 03:42:51 19.6 00:11:20
Oliver Green V 021:08:19 87.5 00:14:29
Sophie Atkins V 023:39:29 96.7 00:14:40
Liza Ingleton V 017:52:49 88.2 00:12:09
Louisa Harpham-Sou V 025:15:15 98.8 00:15:20
Mike McEvoy V 021:19:39 72.1 00:17:45
Ben Lupton V 055:12:27 207.6 00:15:57
George Onslow V 03:26:01 25.2 00:08:10
Denise Power V 018:39:26 81.5 00:13:44
Cara Perfrement V 015:16:51 98 00:09:21
Aileen Henderson V 021:05:46 62.2 00:20:21
Karen Tolton V 09:12:56 39.4 00:14:01
Mick Thomas V 04:14:11 20.5 00:12:23
Tracey Fendom V 064:38:18 78.3 00:49:31
Fiona Campbell V 014:35:59 50.7 00:17:16
Victoria Butler V 028:11:48 98.1 00:17:15
Rhiannon Needham V 04:28:03 29.8 00:09:00
William Picton V 018:33:09 123 00:09:03
Hayley Clarke V 09:25:40 55.1 00:10:15
Gill Milward V 07:03:00 20.5 00:20:37
Mandy Vine V 04:32:49 26.8 00:10:09
Steve Vine V 03:51:49 22.8 00:10:08
Samantha Nottage V 025:41:00 138 00:11:10
Mark Coles V 022:37:28 101.7 00:13:20
Jo Gallagher V 03:43:48 9.1 00:24:38
Tim Cooke V 010:52:14 56.7 00:11:30