VIRTUAL - Death Valley VULTRA

First Name Surname Bib# Time Distance Pace
Aileen Henderson V 09:37:44 26.3 00:21:58
Amanda Bruneau V 06:32:25 26.2 00:14:58
Amanda Sayers V 06:13:22 26.21 00:14:14
Andy Little V 04:37:20 26.21 00:10:34
Ann Savidge V 07:43:38 26.21 00:17:41
Arran Wyeth V 08:09:38 52.4 00:09:20
Bren Wilson V 05:16:18 26.2 00:12:04
Chris Beard V 03:36:17 26.21 00:08:15
Daniel Connolly V 07:19:44 26.29 00:16:43
Debbie Watts V 013:26:11 52.4 00:15:23
Di Hollidge V 05:29:20 26.22 00:12:33
Frances Acosta V 05:48:30 26.2 00:13:18
Greg Bisset V 05:13:19 26.27 00:11:55
Hayley Brewis V 010:38:30 52.5 00:12:09
Jackie Collins V 06:18:32 26.2 00:14:26
Joanne Glister V 04:30:42 26.2 00:10:19
Jodie Condon V 05:13:34 26.2 00:11:58
Jody Wilkey V 05:08:56 26.2 00:11:47
Kristi Fernandez V 012:44:52 26.2 00:29:11
Lorna Davis V 09:27:45 26.22 00:21:39
Mandy Vine V 05:36:27 26.2 00:12:50
Marion Breeze V 011:57:17 52.45 00:13:40
Mark Bradshaw V 05:22:20 26.26 00:12:16
Mark Coles V 05:11:22 26.21 00:11:52
Melanie Goslin V 07:23:52 26.23 00:16:55
Melanie Sturman V 05:51:25 26.23 00:13:23
Neal Lowe V 05:15:35 26.2 00:12:02
Paul Woodhouse V 05:52:39 26.2 00:13:27
Rebecca Booty V 05:13:45 26.29 00:11:56
Richard Moss V 04:15:06 26.3 00:09:41
Richard Windebank V 05:51:39 26.3 00:13:22
Ruth Benzimra V 06:10:25 26.2 00:14:08
Ruth Kavanagh V 06:09:13 26.21 00:14:05
Sam Oatley V 04:25:50 26.27 00:10:07
Sam Saunderson V 05:53:40 26.21 00:13:29
Sandra Randall V 08:19:58 26.2 00:19:04
Sarah Leach V 07:03:14 26.21 00:16:08
Sean Jordan V 010:07:22 52.51 00:11:34
Sharon Prictoe V 04:26:01 26.2 00:10:09
Shaz Sharples V 04:36:30 26.15 00:10:34
Simon Cook V 03:57:42 26.21 00:09:04
Steve Ryatt V 07:04:42 26.3 00:16:08
Tara Baker V 09:20:02 52.4 00:10:41
Teresa O'Gorman V 011:52:00 52.33 00:13:36
Vicky Lyon V 07:19:42 26.2 00:16:46
Victoria Butler V 06:53:19 26.26 00:15:44
Victoria Rampton V 04:44:27 26.21 00:10:51
First Name Surname Bib# Time Distance Pace
Amanda Sayers V 02:16:27 13.1 00:10:24
Amy Williams V 02:44:41 13.16 00:12:30
Annabel Crichton V 05:16:56 26.2 00:12:05
Babs O'Kane V 04:19:01 26.2 00:09:53
Becky Woollard V 02:45:17 13.1 00:12:37
Biff Baker V 02:27:32 13.23 00:11:09
Brett Miller V 02:20:51 13.1 00:10:45
Brian O'Kane V 04:56:06 39.89 00:07:25
Cara Wilde V 04:07:29 13.3 00:18:36
Caroline Braine V 02:40:23 13.1 00:12:14
Cathy Holroyd V 02:54:00 13.4 00:12:59
Chris Steedman V 02:15:19 13.4 00:10:05
Debbie Harris V 016:37:59 66.57 00:14:59
Emma Hardaker V 02:39:00 13.1 00:12:08
Gary Tayler V 05:03:10 26.7 00:11:21
Gary Thornton V 01:48:13 13.1 00:08:15
Gary Tyler V 05:22:21 26.52 00:12:09
Gavin Meakings V 02:06:27 13.11 00:09:38
George Kavourinos V 03:31:45 26.24 00:08:04
Georgina Lofthouse V 02:27:04 13.24 00:11:06
Gillian Robertson V 01:54:53 13.13 00:08:44
Graham Miles V 04:40:14 26.28 00:10:39
Greg Bisset V 02:13:35 13.15 00:10:09
Helen Cleary V 04:01:25 13.3 00:18:09
Immy Hillyard V 011:37:19 52.93 00:13:10
Jackie Collins V 02:38:24 13.14 00:12:03
James Davies V 02:53:26 13.11 00:13:13
Jim Chalmers V 03:56:52 13.29 00:17:49
Jo Williams V 02:50:12 13.25 00:12:50
Jody Wilkey V 02:27:37 13.15 00:11:13
John Warne V 09:14:22 52.6 00:10:32
Jonel Boyko V 02:06:09 13.12 00:09:36
Julie Pegoraro V 02:54:47 13.1 00:13:20
Lauren Champkin V 05:13:42 13.1 00:23:56
Lee Jones V 01:58:33 13.16 00:09:00
Loraine Mosley V 06:28:57 26.2 00:14:50
Louise Egan V 02:39:09 13.1 00:12:08
Louise Newman V 02:08:41 13.2 00:09:44
Lucy Fern V 04:45:10 26.25 00:10:51
Marion Breeze V 03:29:55 13.11 00:16:00
Mark Coles V 02:26:36 13.11 00:11:10
Mick Thomas V 05:11:03 26.71 00:11:38
Neil Mackrell V 01:49:57 13.1 00:08:23
Nicola Stokes V 04:23:20 13.37 00:19:41
Nigel Hollewell V 02:16:00 13.37 00:10:10
Pat Copley V 03:11:47 13.32 00:14:23
Paul Bliss V 04:27:30 26.51 00:10:05
Phelim Lynch V 02:29:49 13.2 00:11:20
Phil Adams V 01:49:47 13.12 00:08:22
Rachel Coleman V 06:50:31 39.3 00:10:26
Rayaz Mohammed V 01:46:02 13.1 00:08:05
Richard Windebank V 05:08:25 26.6 00:11:35
Rik Vercoe V 01:54:54 13.1 00:08:46
Samantha Hinton V 05:53:56 26.25 00:13:28
Simon Bunday V 02:18:16 13.34 00:10:21
Simon Perry V 04:03:33 26.5 00:09:11
Steve Ryatt V 08:02:20 39.3 00:12:16
Stuart Vince V 011:12:07 65.87 00:10:12
Tara Baker V 02:27:29 13.11 00:11:14
Teresa Greenhalgh V 03:38:00 13.2 00:16:30
Teresa Taaffe V 05:39:21 26.31 00:12:53
Vicky Lyon V 04:12:20 13.26 00:19:01
Victoria Butler V 07:40:19 26.71 00:17:14
Victoria Dick V 04:31:18 26.22 00:10:20
Viki Dobbs V 03:10:57 13.11 00:14:33
Wendy Fear V 04:57:22 26.26 00:11:19
William Picton V 02:24:32 13.31 00:10:51
Zoe Brown V 02:32:12 13.3 00:11:26
First Name Surname Bib# Time Distance Pace
Judy Scrine V 035:21:48 145.7 00:14:33
Louise Newman V 025:56:27 137 00:11:21
Cheryl Currant V 029:11:08 135.5 00:12:55
Eszter Schmidt-Hantos V 042:53:48 135.9 00:18:56
Annabel Crichton V 036:44:54 145.7 00:15:07
Gareth Allen V 023:56:03 135.6 00:10:35
Arran Wyeth V 020:56:26 138.3 00:09:05
Andy Little V 023:15:25 137.1 00:10:10
Julie Pegoraro V 025:35:31 136.2 00:11:16
Hannah Little V 029:18:27 136.7 00:12:51
Teresa Taaffe V 030:28:02 135.7 00:13:28
Mike Taylor V 021:13:51 135.5 00:09:24
Mark Coles V 028:34:03 135.6 00:12:38
Karla Cleverley V 045:04:40 138.1 00:19:35
Scott Stevenson V 013:04:42 89.8 00:08:44
Kate Rivers V 034:21:38 136.2 00:15:08
Richard Moss V 021:41:02 138.3 00:09:24
Emma Hardaker V 027:06:59 139.9 00:11:37
Wendy Fear V 036:17:05 136 00:16:00
Julie-Anne Moors V 025:28:40 137.2 00:11:08
Richard Windebank V 026:26:18 135.8 00:11:40
Yvette Naylor V 049:07:03 148.1 00:19:54
Julie Tebb V 039:30:56 141.8 00:16:42
Viki Dobbs V 033:22:11 139.5 00:14:21
Britta Rottschy V 042:37:52 135.5 00:18:52
Kristi Fernandez V 036:04:24 140.1 00:15:27
Gary Tyler V 025:30:56 137.6 00:11:07
Gina Collins V 025:34:16 137.1 00:11:11
Teresa Greenhalgh V 030:12:39 136.4 00:13:17
Amanda Bruneau V 035:34:40 136.2 00:15:40
Tracy Heady V 030:53:02 136.1 00:13:36
Bren Wilson V 034:31:59 153.2 00:13:31
Hayley Brewis V 033:42:37 153.6 00:13:10
Ruth Kavanagh V 036:12:16 135.6 00:16:01
Patricia Clatworthy V 064:54:00 135.9 00:28:39
Phelim Lynch V 023:39:40 141 00:10:04
Sally Blanc V 041:18:25 136.4 00:18:10
Stuart Edmonds V 015:43:24 69.2 00:13:37
Helen Yarnold V 045:51:40 136.2 00:20:12
Nicola King V 039:08:31 135.3 00:17:21
Melanie Sturman V 036:10:40 142.6 00:15:13
Sue Loughran V 046:56:02 135.7 00:20:45
Krishna Phipps V 01:44:04 9.3 00:11:15
Katrina Copping V 044:10:16 136.4 00:19:25
Jackie Collins V 027:27:45 140.4 00:11:44
Ross Payne V 030:28:36 136.1 00:13:26
Di Hollidge V 029:00:25 135.4 00:12:51
Simon Bunday V 023:09:26 135.8 00:10:13
Debbie Kitney V 038:47:47 135.8 00:17:08
Lauren Arnold V 035:23:47 136.7 00:15:32
William Picton V 022:54:40 135.5 00:10:08
Janet Lindley V 040:12:10 135.9 00:17:44
Paul Woodhouse V 016:21:40 78.4 00:12:31
Chris Beard V 017:45:21 135.3 00:07:52
Jody Wilkey V 025:44:26 135.5 00:11:24
Louisa Harpham-Sou V 035:47:23 135.4 00:15:51
Luzviminda Villamil V 049:29:58 136.3 00:21:47
Nicki Taylor V 026:00:37 139 00:11:13
Richard Furness V 035:59:28 136.9 00:15:46
Gwenda Evans V 037:16:34 137.6 00:16:15
Ben Loughran V 051:26:31 136.8 00:22:33
Heidi Elliott V 033:06:55 135.6 00:14:39
Steve Ryatt V 033:00:50 139.6 00:14:11
Sarah Leach V 039:31:47 136.2 00:17:25
Margo Herbert V 031:42:03 137.3 00:13:51
Patricia Cummins V 031:19:08 135.9 00:13:49
Lois Elliott V 031:53:31 135.7 00:14:05
Georgina Lofthouse V 024:31:06 135.9 00:10:49
Simon Cook V 018:55:23 135.5 00:08:22
Marion Breeze V 037:45:31 137.8 00:16:26
Becky Woollard V 028:25:12 135.4 00:12:35
Olga Gdula V 037:46:17 164.2 00:13:48
Matthew Cowdrey V 022:37:55 135.4 00:10:01
Katie King V 024:07:44 136.1 00:10:38
Immy Hillyard V 033:10:42 135.6 00:14:40
James Davies V 031:00:45 138.9 00:13:23
Daniel Connolly V 030:20:42 135.5 00:13:26
Mary Connolly V 031:39:49 138.3 00:13:44
Jennifer Cass V 036:15:45 140.2 00:15:31
Ellie Harris V 027:40:02 139.5 00:11:54
Ruth Benzimra V 035:31:06 139.4 00:15:17
Victoria Dick V 022:30:57 138.1 00:09:47
Lucy Stevens V 022:58:15 135.9 00:10:08
Paul Stevens V 025:24:50 136 00:11:12
Neal Skelton V 033:38:28 136.4 00:14:47
Danny Bowden V 024:15:21 136.6 00:10:39
Brian O'Kane V 016:49:12 135.4 00:07:27
Babs O'Kane V 021:41:03 135.3 00:09:36
Graham Miles V 026:11:45 135.3 00:11:36
Caroline Braine V 032:51:10 135.7 00:14:31
Lee Jones V 025:33:34 142.8 00:10:44
Michael Ball V 028:06:31 138.1 00:12:12
Rosemarie Ball V 030:12:46 139.5 00:12:59
Ann Savidge V 047:49:04 136.1 00:21:04
John Warne V 024:59:54 140.9 00:10:38
Gary Tayler V 025:35:19 135.4 00:11:20
David Charman V 024:01:34 135.5 00:10:38
Apryl Hammett V 022:16:50 135.4 00:09:52
Ruth Kember V 035:23:33 135.4 00:15:41
Jonel Boyko V 027:57:13 137.7 00:12:11
James Levasier V 02:48:57 19.4 00:08:41
Chris Lamb V 028:28:51 142.2 00:12:00
Liza Ingleton V 026:19:18 136.7 00:11:33
Lorna Davis V 046:46:12 135.5 00:20:43
Vicky Lyon V 040:42:46 136.8 00:17:51
Fiona Hamilton V 034:24:09 136.2 00:15:09
Nikki White V 047:58:07 136.6 00:21:04
Phil Adams V 019:13:46 135.3 00:08:31
Joanne Coulthard V 037:41:46 138.4 00:16:20
Greg Bisset V 032:50:11 136.9 00:14:23
Victoria Rampton V 028:53:42 136.3 00:12:43
Brett Miller V 022:58:18 135.5 00:10:10
Angela Miller V 023:39:48 135.4 00:10:29
Helen Cleary V 040:25:05 135.4 00:17:54
Nicola Stokes V 047:03:23 141.3 00:19:59
Lauren Hall V 042:55:52 136.2 00:18:54
Debbie Harris V 038:57:51 139.1 00:16:48
Joanne Glister V 026:04:29 136 00:11:30
Sandra Randall V 035:03:50 136.4 00:15:25
Anna Graham V 029:12:37 137.9 00:12:42
Gary Thornton V 019:22:24 138.6 00:08:23
Jodie Condon V 026:22:26 135.4 00:11:41
Amanda Sayers V 026:01:49 135.3 00:11:32
Kelli Sahan V 03:48:51 16 00:14:18
Gillian Surr V 029:29:00 143.3 00:12:20
Simon Perry V 019:28:17 135.5 00:08:37
Lucy Fern V 025:26:51 138.2 00:11:02
Oliver Jones V 019:57:17 140.3 00:08:31
Jane Lightfoot V 029:55:34 136.3 00:13:10
Danielle Yates V 028:58:38 135.6 00:12:49
Graham Penny V 021:09:34 135.5 00:09:22
Matthew Grover V 024:56:23 136.3 00:10:58
Rik Vercoe V 020:14:03 135.3 00:08:58
Cathy Holroyd V 032:47:38 135.9 00:14:28
Josie Harris V 038:23:42 137.3 00:16:46
Colin Freeman V 032:42:29 135.4 00:14:29
Brian Williamson V 022:38:38 135.7 00:10:00
Maria Bowers V 032:32:13 135.5 00:14:24
Sam Saunderson V 028:45:06 135.6 00:12:43
Biff Baker V 026:04:59 135.4 00:11:33
Steven Claringbold V 022:20:20 136.5 00:09:49
Mary Albrecht V 037:41:39 135.3 00:16:42
Nigel Evans V 026:59:29 138.7 00:11:40
Loraine Mosley V 035:47:46 137.4 00:15:37
Jim Chalmers V 033:07:40 135.7 00:14:39
Sue Acaster V 027:00:54 136.7 00:11:51
Carrie Frazer V 020:31:47 135.4 00:09:05
Emma Neave-Webb V 03:37:35 20.3 00:10:44
Louise Egan V 024:13:30 128.3 00:11:19
Jo Motto V 023:37:36 136.1 00:10:24
Terry Maurer V 05:02:00 14.4 00:21:00
Glen Richards V 028:38:10 136.1 00:12:37
Sam Standerwick V 02:50:14 7.8 00:21:57
Nigel Hollewell V 025:29:26 140 00:10:55
Mark Shaddock V 020:15:21 140 00:08:40
Sam Oatley V 029:00:06 137.5 00:12:39
Ally Robb V 054:04:16 136.1 00:23:50
Karen Tolton V 033:02:29 135.3 00:14:38
Emma Godfrey V 055:57:34 136 00:24:41
Aileen Henderson V 047:03:49 135.4 00:20:51
Zoe Brown V 024:02:08 101.3 00:14:14
Andrew Downes V 011:02:35 65.6 00:10:06
Pauline Stacey V 037:29:58 135.8 00:16:34
Joanne Sharman V 044:34:01 140.2 00:19:03
Jenny Lupton V 015:05:30 45.8 00:19:47
Jill Callard V 016:00:55 53.2 00:18:02
Cara Wilde V 09:55:55 35.3 00:16:52
Lauren Champkin V 050:26:51 136.5 00:22:10
Shaz Sharples V 035:59:03 143.1 00:15:05
Paul Sharples V 033:16:59 138.1 00:14:27
Mark Cockbain V 022:43:46 137.1 00:09:56
Rob Cowlin V 046:30:57 181 00:15:25
Teresa O'Gorman V 045:05:11 147.5 00:18:20
Hayley Clarke V 024:05:41 138.5 00:10:26
Melanie Goslin V 048:46:30 137.3 00:21:18
Helen Nightingale V 044:53:26 135.7 00:19:50
Anjie Gavin V 042:39:07 139.4 00:18:21
Liz Small V 056:46:08 136.2 00:25:00
Mark Bradshaw V 026:35:01 135.9 00:11:44
Tara Baker V 025:24:14 136.2 00:11:11
Gavin Goldfinch V 056:24:55 137 00:24:42
Mandy Vine V 026:41:22 135.6 00:11:48
Ben Lupton V 036:19:19 148 00:14:43
Neal Lowe V 020:13:23 135.8 00:08:56
Debbie Watts V 030:58:44 136.1 00:13:39
Roger Cairney V 02:03:59 5.6 00:22:17
Sophia Stylianou V 029:16:46 137.3 00:12:47
Stuart Vince V 024:42:58 144.8 00:10:14
Emma Carter-Biggs V 027:23:51 137.3 00:11:58
Megan Bigg V 039:31:24 135.5 00:17:29
Samantha Hinton V 028:56:04 137.3 00:12:38
Mick Thomas V 018:29:46 93.2 00:11:54
Sharon Prictoe V 021:58:18 135.6 00:09:43
Chris Steedman V 025:36:27 147.9 00:10:23
Rebecca Booty V 012:34:48 75.2 00:10:02
Victoria Butler V 065:22:57 226.9 00:17:17
Ann Reed V 022:57:25 136.2 00:10:06
Gavin Meakings V 025:32:52 135.9 00:11:16
Tim Mcintyre V 021:52:27 136.8 00:09:35
Mike McEvoy V 041:03:31 138.8 00:17:44
Gayle Morris V 030:26:50 135.4 00:13:29
Caroline Ross V 032:33:51 135.3 00:14:26
Tiggy Sinclair V 027:44:36 135.8 00:12:15
Jo Williams V 03:55:10 18.9 00:12:27
Hazel Dickson V 033:00:39 135.4 00:14:37
Paul Toms V 017:10:27 136.1 00:07:34
Amy Williams V 026:20:47 135.8 00:11:38
Mandy Latimer V 034:22:58 136.9 00:15:03
Kat Smart V 043:20:28 230.8 00:11:16
Frances Acosta V 028:27:39 138.2 00:12:21
George Kavourinos V 022:33:57 135.4 00:09:59
Rayaz Mohammed V 020:14:44 135.4 00:08:58
Neil Mackrell V 020:51:02 136 00:09:11
Gillian Robertson V 020:43:38 135.3 00:09:11
Sean Smith V 021:45:45 149.3 00:08:44
John Healy V 021:06:38 136.4 00:09:17
Pat Copley V 029:36:19 136 00:13:03
Rachel Coleman V 023:28:47 135.5 00:10:23
Catey Palmer V 028:24:49 135.4 00:12:35
Sam Pearch V 031:35:03 135.3 00:14:00
Trinity Buckley V 020:51:12 135.3 00:09:14
Katharina Kujala V 031:23:46 136.5 00:13:47
Paul Bliss V 029:05:43 136.8 00:12:45
Rob White V 027:00:32 139.4 00:11:37
Henry Killworth V 019:07:52 138.3 00:08:17
Bev Leeson V 023:13:10 136.2 00:10:13
Andrew Tull V 020:17:11 135.5 00:08:59
Sean Jordan V 030:12:23 159.2 00:11:23
Kieran Hughes V 037:30:03 139.1 00:16:10